Glass Identity

AGC Glass - Glass Identity -


Systém online identifikácie izolačných skiel

Glass Identity (Identita skla) je jedinečný identifikačný systém, ktorý uživateľom umožňuje identifikovať všetky izolačné sklá AGC vyrobené po roku 2007.

 

Medzi informácie poskytované týmto systémom patrí:

  • dátum, kedy bolo izolačné sklo vyrobené
  • dátum nákupu izolačného skla 
  • doba záruky
  • názov izolačného skla
  • zloženie izolačného skla (typ skla, hrúbka, atď.)
  • tepelné vlastnosti skla > a mnoho ďalších informácií.

 

Všetky tieto informácie sa môžu hodiť pri rozbití skla a jeho výmene.

 

Odkaz na systém - Glass Identity (Identita skla)

LATEST NEWS