Dálniční tubus se sklem Pyropane

14-01-2015


První aplikace skla Pyropane v České republice v opláštění dálničního tubusu

 

V květnu 2013 uběhl rok od zprovoznění dálničního úseku D8 mezi Lovosicemi a Bílinkou, jehož součástí je dálniční tubus u obce Vchynice. Ocelová konstrukce o délce 232m, šířce 33m, výšce 9m a hmotnosti 450 tun pojme bezmála 8000 m2 skla Pyropane 100 (E30) v odstínu zelené. Převážnou  část opláštění tvoří sklo Pyropane 100 6mm v transparentní podobě, spodní část do výšky 2,5m pak sklo Pyropane 100 6mm se smaltovaným povrchem. Tato úprava zabraňuje průhledu na projíždějící vozidla zvenčí tubusu. Jedná se o první projekt s protipožárním sklem Pyropane v horizontální aplikaci v České republice.

Realizaci této unikátní aplikace však vzhledem k její náročnosti a potřebám klienta předcházela složitá cesta. Projekt definoval vzhledem k účelu stavby požadavky na odolnost proti zatížení  (např. sněhem) a zároveň sklo muselo vyhovět protipožárním testům. K úspěšné realizaci byla zapotřebí řada zkoušek a protokolů od několika autorizovaných zkušeben. Požární odolnost skel v  konkrétní sestavě s ocelovými profily opláštění protihlukového tubusu (PHT) byla ověřována experimentálně (PAVÚS). Na základě výsledku provedených zkoušek a závěrečného posouzení vlastností bylo opláštění tubusu  včetně konstrukce klasifikováno do cílové požární odolnosti REW 15 DP1. Závěrečné posouzení shody s normou ČSN EN 14 388 potom provedla Akreditovaná zkušební laboratoř CSI, pracoviště Zlín, a to včetně ověření odolnosti Pyropane proti nárazu odletujících  kamenů.

Tubus má za úkol ochránit obec Vchynice, která je v bezprostřední blízkosti dálnice před exhalacemi, hlukem a případným požárem. Projekt byl zvládnut na výbornou díky společnému úsilí projektantů firmy EUROVIA CS, závod Mosty a konstrukce jako dodavatele konstrukce mostu a tubusu, firmy  Aerolux, s.r.o. jako řešitele a dodavatele opláštění a společnosti AGC Processing Teplice, výrobce skla Pyropane. Vchynický most je tak dalším krokem k brzkému zprovoznění tak vytoužené dálnice přes České středohoří.

Späť na prehľad
Informácia o výrobkochKontaktujte násSpýtajte sa nás

LATEST NEWS