Quadrio - prolamovaná fasáda se zasklením od AGC

01-04-2015


Quadrio  - prolamovaná fasáda

Architektonické řešení fasád, které jsou jednotícím prvkem jinak značně členité budovy, vychází z myšlenky přiznání soudobého výrazu objektu a současného respektování tradičních prvků okolních historických domů. Fasády čtveřice budov v nárožních polohách v každém patře lemují výrazně předsazené horizontální římsy ze světlého umělého kamene.

První patro je zdůrazněno zhuštěným rytmem těchto lamel, čímž evokuje tzv. piano nobile (vznešené patro), typické pro architekturu palácových staveb. Vertikálně jsou fasády členěny kontrastními pásy černé žuly, které oddělují jednotlivé celoprosklené moduly se subtilními zasklívacími profily černé barvy. Skutečný skvost představuje ustoupená fasáda středové budovy (ze Spálené a Vladislavovy ulice) s dynamickým diagonálním rastrem zasklení.

Lomené plochy, tvořené trojúhelníkovými a lichoběžníkovými skly, vytvářejí prolamovanou fasádu, která zrcadlí celé své okolí a mění svůj výraz v závislosti na světelných podmínkách venkovního prostředí. Tato fasáda byla speciálně vyvinuta pro projekt Quadrio. Rovina fasády je předozadně prolamovaná o 200 mm.

Celková plocha této fasády je 1 060 m2, je v ní osazeno 584 ks trojskel, přičemž zhruba každé druhé sklo má jiný tvar. Přestože je zde použit jeden typ skla,  dopad světla pod různým úhlem vytváří odlišnou barevnost a vnáší do stavby dynamicky prvek.  Skladba skel z exteriéru je 10 mm Stopray Vision-60T on  Clearvision ESG+HST – 22 mm Chromatech Ultra black Ar90% – 8 mm Clearvision ESG+HST – 14 mm Chromatech Ultra black Ar90 % – Stratobel 66.4 Clearvision ESG+HST. obálku 8. podlaží tvoří 3D prostorová prolamovaná fasáda.

 

Quadrio - zasklení

Pro dosažení vysokých požadavků investora projektu Czech Property Investments, a. s. a Cigler Marani Architects, a. s. na kvalitu zasklení obvodového pláště bylo na fasádách použito izolační dvojsklo společnosti AGC Glass Europe s vysoce výkonným protislunečním měkkým povlakem Stopray Vision-60 a kalitelným Stopray Vision-60T. Tento typ pokovení kombinuje vysokou úroveň světelné prostupnosti s nízkým solárním faktorem, což se výrazně projevuje na energetické náročnosti budovy, zejména na nákladech na klimatizaci.

Povlak Stopray Vision-60 snižuje tepelné zisky od slunce o cca 30 % v porovnání se standardním izolačním sklem. Obvodový plášť budovy Quadrio je navržen v moderním trendu s použitím velkých formátů zasklení. Vzhledem k rozměrům skla, požadavku na bezpečnost a ochranu proti hluku je použito pro izolační zasklení modulové fasády, jak z exteriéru, tak z interiéru, sklo typu Stratobel (vrstvené bezpečnostní sklo) a Stratophone (vrstvené bezpečnostní sklo s akustickou fólií) o celkové tloušťce samotné skloviny 28 mm.

Takové složení izolačního dvojskla představuje velkou hmotu základní skloviny. Pokud by byla použita standardní sklovina, způsobila by nazelenalý nádech zasklení. Požadavkem investora a architektů bylo dosažení maximálně neutrálního vzhledu. Z tohoto důvodu investor zvolil použití nadstandardní skloviny bez příměsi oxidů železa typu Planibel Clearvision. Sklo Planibel Clearvision představuje sklovinu s nejnižším obsahem oxidů železa (Fe2O3 < 0,02 % z hmotnosti skla) a maximální možnou čirostí dostupnou na našem trhu. Vysoce neutrální čirá sklovina byla v tomto rozsahu použita v České republice poprvé. Její použití maximalizuje prostup přirozeného světla do interiéru, snižuje  nutnost umělého osvětlení  a zpříjemňuje tak pobyt v kancelářských prostorech.

Späť na prehľad
Informácia o výrobkochKontaktujte násSpýtajte sa nás

LATEST NEWS