Certifikát Cradle to Cradle Certified® Bronze pre izolačné sklá Thermobel

AGC Glass Europe pokračuje v plnení svojich záväzkov zameraných na trvalé zlepšovanie environmentálnej výkonnosti. Ako prvý a jediný výrobca skla na svete, ktorý získal certifikát Cradle to Cradle Certified® Bronze za svoje izolačné sklá Thermobel a iplus/ipasol, ponúka dnes AGC najširšie portfólio produktov s certifikátmi na úrovni Silver alebo Bronze.

Svetové prvenstvo: Izolačné sklá Thermobel a iplus/ipasol získali certifikát Cradle to Cradle Certified® Bronze

 

Škály Thermobel a iplus/ipasol sú ďalším jasným dôkazom o vynikajúcej odbornosti AGC vo výrobe izolačných skiel. V súčasnosti sa tieto produkty vo zvýšenej miere navrhujú a používajú v obytných a komerčných budovách. Získanie certifikátu Cradle to Cradle Certified® Bronze pre tieto dve škály skiel je logickým rozšírením udržateľnej environmentálnej vízie AGC.
V rámci programu „Cradle to Cradle Certified® Products Program“ prebieha ekologické hodnotenie po celý čas ich životného cyklu. Získanie certifikátu vyžaduje, aby výrobky spĺňali prísne kritériá v piatich kategóriách týkajúcich sa ochrany zdravia a životného prostredia. Škály skiel AGC Thermobel a iplus/ipasol získali v rámci celkového hodnotenia počet bodov zodpovedajúci kategórii Bronze, v dvoch kategóriách však dosiahli hodnotenie Silver (Opätovné využitie materiálu a Riadne hospodárenie s vodou) a v jednej kategórii dokonca hodnotenie Gold (Sociálna zodpovednosť).

Pokiaľ ide o dodržanie kritérií udržateľnosti, pri použití zasklenia Thermobel alebo iplus/ipasol Cradle to Cradle Certified® Bronze môžu architekti a projektanti poskytnúť pre svoje projekty záruku a dosiahnuť tak vyššie hodnotenie v environmentálnych certifikačných programoch pre budovy ako je LEED.

Dlhý proces s úspešným výsledkom

Získanie certifikátu Cradle to Cradle Certified® pre izolačné sklá sa týka oveľa väčšieho počtu zúčastnených osôb ako je to pri iných sklárskych výrobkoch, pretože hodnotenie zahŕňa okrem samotného skla aj všetky komponenty, ktoré izolačné dvojsklá alebo trojsklá obsahujú, ako sú rámčeky, lepidlá a pod. Spoločnosť AGC je prvým výrobcom skla, ktorý absolvoval tento proces spoločne so svojimi dvanástimi dodávateľmi a 40 závodmi AGC aktívne sa podieľajúcimi na výrobnom procese.
Každý dodávateľ bol vyzvaný, aby poskytol podrobné údaje o chemickom zložení materiálov používaných pri výrobe izolačných skiel Thermobel a iplus/ipasol, čo predstavuje záruku udržateľnosti finálneho výrobku požadovanú v rámci certifikačného procesu „Cradle to Cradle Certified® Products Program“.
Tento novo získaný certifikát je ďalšou etapou plnenia záväzkov AGC v oblasti životného prostredia a udržateľnosti.

Cradle to Cradle Certified® je certifikačná známka udeľovaná organizáciou Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Podrobnejšie informácie o činnosti AGC v oblasti životného prostredia môžete získať v správe o životnom prostredí na www.agc-glass.eu.

Ďalšie informácie o tom, ako môžu výrobky AGC prispieť k získaniu environmentálnych certifikátov ako sú LEED a BREEAM nájdete na stránkach www.agc-yourglass.com.

Radi vám poradíme

V prípade otázok sa vám budú naši odborníci venovať.