Na stiahnutie

Konfigurátor skla

Spoločnosť AGC Glass Europe využíva po celom svete jednotný nástroj Konfigurátor skla (Glass Configurator) na vytváranie technických listov a Vyhlásenie o vlastnostiach výrobkov. Nástroj ponúka možnosti špecifikácie konkrétneho izolačného zasklenia a získanie presných technických parametrov výrobku.
Vytvorte si vlastný technický list ku konkrétnemu výrobku priamo na našich produktových webových stránkach – www.agc-yourglass.com.

Systém identifikácie skiel

Systém identifikácie skiel = Glass Identity je jedinečný identifikačný systém, ktorý používateľom umožňuje identifikovať všetky izolačné sklá AGC vyrobené po roku 2007. Medzi informácie, ktoré sú uvedené v systéme, patria: Dátum, kedy bolo sklo vyrobené, názov izolačného skla, presné zloženie a rozmery skla. Všetky tieto informácie sa neskôr môžu využiť napríklad pri náhodnom rozbití skla a následnej výmene.

Vyhlásenie o vlastnostiach výrobku

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 sú povinní všetci výrobcovia označovať svoje produkty CE označením. Spoločnosť AGC Glass Europe využíva na tieto účely nástroj Konfigurátor skla, kde po zvolení konkrétneho typu zasklenia a vytvorenia technického listu je možné následne vygenerovať finálny dokument Vyhlásenie o vlastnostiach výrobku, a deklarovať tým vlastnosti produktu. Tento dokument následne slúži napríklad na kolaudáciu budovy.

Kvalitatívna špecifikácia výrobku

Na účely posúdenia chýb v skle a prípadných reklamácií je vytvorený dokument Kvalitatívna špecifikácia výrobku. V tomto dokumente sa posudzujú prípadné chyby a rozmerové tolerancie. Všetky použité informácie boli prevzaté z platných národných alebo európskych noriem, prípadne boli špecifikované na základe interných pravidiel vo výrobe závodov AGC Trenčín s.r.o.

Pokyny výrobcu na manipuláciu so sklom

Základným poslaním dokumentu Pokyny výrobcu na manipuláciu so sklom je stanoviť o. i. zásady bezpečnej manipulácie so sklom, a tým minimalizovať riziká vzniku úrazov, skoronehôd, prevádzkových havárií či iných nečakaných udalostí. Konkrétne podmienky na zaistenie bezpečnej manipulácie so sklom sú uvedené v priloženom dokumente.

Technická dokumentácia

Ďalšia technická dokumentácia potrebná na správnu inštaláciu a údržbu izolačných skiel od spoločnosti AGC je uvedená na produktových webových stránkach www.agc-yourglass.com. V prípade potreby je tiež dostupná na vyžiadanie u obchodných zástupcov spoločnosti AGC.

ISO, LEED, BREEAM

V rámci myšlienky podpory trvalo udržateľného rozvoja a podpory výrobkov šetrných k životnému prostrediu spoločnosť AGC Glass Europe vyrába kvalitné výrobky. Väčšina produktov je certifikovaná ekologickou značkou Cradle to Cradle CertifiedTM rôznych úrovní. Informácie o tom, ako môžu výrobky AGC prispieť k získaniu environmentálnych certifikátov nájdete na stránkach www.agc-yourglass.com. Pre podklady na získanie certifikácie LEED a BREEAM nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Radi vám poradíme

V prípade otázok sa vám budú naši odborníci venovať.