Společnost AGC byla zařazena na prestižní A-List organizace CDP oceňující výsledky dosažené v oblasti změny klimatu

Tokio dne 13. prosince 2022 - Společnost AGC (AGC, Inc.; sídlo společnosti: Tokio, prezident: Yoshinori Hirai), přední světový výrobce skla, chemikálií a high-tech materiálů, byla za své progresivní ekologické iniciativy a proaktivní zveřejňování informací zařazena organizací CDP na prestižní seznam „A-list“ za rok 2022. Toto ocenění je udělováno na základě každoroční dotazníkové akce týkající se „změny klimatu“, kterou provádí mezinárodní nezisková organizace CDP zabývající se otázkami životního prostředí.

logo CDP Climate.JPG

CDP používá k hodnocení společností velmi detailní a ničím neovlivňovanou metodiku, na jejímž základě provádí ohodnocení písmeny A až D, v závislosti na komplexnosti zveřejňovaných informací, uvědomování si environmentálních rizik a jejich zvládání, realizace osvědčených postupů spojených s vedoucí úlohou v oblasti životního prostředí, k níž patří i stanovování ambiciózních a smysluplných cílů. Na základě údajů vykázaných v dotazníku CDP o změně klimatu v roce 2022 je AGC jednou z mála firem, které mezi více než 10 000 hodnocenými společnostmi získaly nejvyšší hodnocení „A“.

Skupina AGC si stanovila podporu řízení udržitelného rozvoje jako jednu ze svých klíčových strategií a usiluje o dosažení čisté nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Jako průběžný milník pro rok 2021 si dala za cíl dosáhnout 30% snížení* emisí skleníkových plynů v rámci Scope 1 a Scope 2 a pro rok 2030 pak 50% snížení* emisí skleníkových plynů na jednotku prodeje v rámci Scope 1 a Scope 2. V roce 2022 skupina vyhlásila jako nový cíl 30% snížení* emisí v rámci Scope 3 a rovněž požádala o SBT certifikaci mezinárodní iniciativy SBTi zaměřené na změnu klimatu. Kromě oznámení tohoto nového cíle Skupina upřesnila svůj postoj k proaktivnímu řešení problémů, který jí umožní dosáhnout stanovené hodnoty, a přijala opatření, jako je například zvýšení úsilí při podpoře dodavatelů v rámci plnění cíle Scope 3. Rovněž prokázala, že se skupina AGC dokáže přizpůsobit změnám a zintenzivnila vysvětlování rizik souvisejících se změnou klimatu a reakcí na ně. Domníváme se, že toto úsilí vedlo k získání nejvyššího ohodnocení.

*: Cíl v oblasti snížení emisí v porovnání s rokem 2019

Úplný seznam společností, které se dostaly na letošní seznam CDP A_List, je k dispozici zde:

www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Seznam společností, které zveřejnily informace prostřednictvím odpovědí na dotazník CDP, naleznete v následujícím odkazu:

www.cdp.net/en/responses

Úplná metodika a kritéria pro sestavení seznamu A-list jsou k dispozici na internetových stránkách CDP na adrese:

www.cdp.net/en/companies/companies-scores

O společnosti CDP

CDP je globální nezisková organizace, která v celosvětovém měřítku provozuje systém zveřejňování informací o životním prostředí pro společnosti, města, státy a regiony. Společnost CDP, která byla založena v roce 2000 a spolupracuje s více než 680 finančními institucemi s aktivy v hodnotě přes 130 bilionů dolarů, je průkopníkem ve využívání kapitálových trhů a firemních zakázek, aby motivovala společnosti ke zveřejňování dopadů jejich činnosti na životní prostředí, ke snižování emisí skleníkových plynů a ochraně vodních zdrojů a lesů. V roce 2022 zveřejnilo údaje prostřednictvím CDP téměř 20 000 organizací po celém světě, včetně více než 18 700 společností představujících polovinu globální tržní kapitalizace a více než 1 100 měst, států a regionů. Organizace CDP, která se plně řídí zásadami TCFD [Pracovní skupina pro klimatické finanční výkaznictví], je největší environmentální databází na světě a její výsledky jsou široce využívány při rozhodování o investicích a o zadávání veřejných zakázek preferujícím bezuhlíkovou a udržitelnou ekonomikou odolnou vůči změnám klimatu.  CDP je zakládajícím členem iniciativy Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda a iniciativy Net Zero Asset Managers.

Radi vám poradíme

V prípade otázok sa vám budú naši odborníci venovať.