Tepelne spracované sklá – veľmi odolné a bezpečnostné

Tepelne spracované sklá sa považujú za vysoko odolné voči mechanickému a tepelnému namáhaniu. Ide o tepelne spevnené, tepelne tvrdené a prehrievané tepelne tvrdené sklá. V súčasnosti sa využívajú predovšetkým v izolačných sklách na fasádach budov.

Čo je tepelne spracované sklo

Tepelne spracované sklá delíme do troch základných skupín, a to na tepelne spevnené (polokalené) tepelne tvrdené (kalené) a prehrievané tepelne tvrdené sklá (kalené s HST). Vďaka procesu tepelného spracovania plochého skla dôjde k zvýšeniu mechanickej a tepelnej odolnosti skla.

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo, ďalej len kalené, sa vyrába procesom riadeného zahrievania a následného chladenia. Kalené sklo je vysoko odolné voči tepelnému namáhaniu, preto dokáže odolávať rozdielom teplôt až do cca 250 °C. Zvýšené mechanické vlastnosti skla umožňujú využitie predovšetkým tam, kde je požiadavka na vysokú stabilitu skla. V prípade, že sa kalené sklo rozbije, vznikajú tzv.granulky, čiže malé kúsky skiel bez ostrých hrán. Sklo sa preto považuje za bezpečnostné.

Prehrievané tepelne tvrdené sklo (s HST)

Prehrievané tepelne tvrdené sklo, ďalej len kalené sklo s HST, sa vyrába a má rovnaké vlastnosti ako kalené sklo. Hlavný rozdiel je však tzv. proces umelého starnutia skla pri kalenom skle s HST. Tento proces eliminuje riziko spontánneho prasknutia kaleného skla a spoločnosť AGC ho pri kalených sklách vždy odporúča. Závisí však vždy len od vás, či si túto službu objednáte.

Tepelne spevnené sklo

Tepelne spevnené sklo, ďalej len polokalené, je sklo, ktoré sa vyrába procesom riadeného zahrievania a pomalým procesom riadeného chladenia skla. Toto sklo sa nerozbíja na malé neostré úlomky, ale jeho lom je podobný ako pri štandardnom plochom skle. Polokalené sklo má vyššiu mechanickú a tepelnú odolnosť ako ploché sklo. Používa sa na miestach, kde je práve požiadavka na vyššiu odolnosť skla a je nutné zaistiť celistvosť zasklenia po jeho prípadnom rozbití.

Katalóg na stiahnutie

Pre viac informácií o tepelne spracovaných sklách si stiahnite aktuálnu verziu katalógu.

Radi vám poradíme

V prípade otázok sa vám budú naši odborníci venovať.